zdravé očko, včasný záchyt porúch zraku v detskom veku

Zoznam škôlok zapojených do projektu v roku 2019

Skríningové vyšetrenia detí v MŠ v Banskej Bystrici za rok 2019


Dátum skríninguPočet vyšetrených detíPozitívny výsledok početPozitívny výsledok %
Tajovského 58.1.20192000
Senická cesta 8210.1.20192100
Tajovského 514.1.20192528
NsPBB18.1.20192600
Hello24.1.20192700
Družby 31.2.20193113,2
Družby 35.2.20192813,5
Radvanská v ZŠ7.2.20193113,2
algotarjánska 512.2..20193200
algotarjánska 514.2.20193100
Cesta k nemocnici20.2..20193300
Cesta k nemocnici26.2.20192700
Sásovská cesta 5.3.20192129,5
Sásovská cesta7.3..20192712,7
Jahôdka, Auris11.3..20191800
Tr. SNP18.3.20192514
Nemčianská cesta2.4.20192500
Na starej tehelni8.4.20192414,1
Na starej tehelni12.4..20192100
Tulská7.5.20193113,2
Tulská9.5.20192514
Jilemnického16.5.20193113,2
Strážovská20.5.20192913,4
Strážovská24.5.20192414,1
Magurská 6.6.20193200
Rudlová, Odbojárov 910.6.20192613,8
Karpatská 314.6.20192300
Karpatská 318.6.20192627,6
Tatranská 634.7.20193026,6
Lazovná 32 8.7.20192200
Na Lúčkach 212.7.20192100
Selce 11415.8.20192827,1
Malachov20.8.20192514
Andrašovana10.9.20191800
Kremnička 2216.9.20191000
MŠ pri FNsP20.9.20192600
Jakubská cesta3.10.20192700
Radvanská 268.10.20192114,7
Radvanská 2815.10.20191815,5
Prof. Sáru 37.11.201920210
Nová 213.11.20192627,6
Buková 2221.11.201917211,7
9. Mája 265.12.20192229,09
29. augusta 1412.12.20191600
SPOLU / PRIEMER1087333,04

  

LIONS INTERNATIONALOFTAL Občianske združenieWorld Health Organization