zdravé očko, včasný záchyt porúch zraku v detskom veku

Zoznam škôlok zapojených do projektu v roku 2018

Skríningové vyšetrenia detí v MŠ v Banskej Bystrici za rok 2018


Dátum skríninguPočet vyšetrených detíPozitívny výsledok početPozitívny výsledok %
Podlavice25.1.20183525,7
algotarjánska 530.1.20185200
algotarjánska 51.2.20183400
Nemce27.2.20184000
Senická cesta6.3.20182300
Družby 312.3.20185535,4
U Macka Macíka20.3.20184624,3
Podlavice28.3.20184336,9
Družby 39.4.20184336,9
Družby 318.4.20183912,5
Jilemnického24.4.20183400
Jilemnického3.5.20184300
Karpatská 310.5.20184612,1
Karpatská 317.5.20184012,5
Prof. Sáru 22.5.20183400
Prof. Sáru29.5.201848612,5
Jakubská cesta19.6.20183912,5
Magurská 1425.9.20183800
Tulská 255.10.20184612,1
Magurská 149.10.20184712,1
Sásovská cesta 2116.10.20185000
Sásovská cesta 2123.10.20185259,6
Tulská 256.11.20185435,5
Malachov13.11.20183538,5
Tatranská - Strážovská20.11.02184912
Strážovská 5.12.20184836,2
SPOLU / PRIEMER1113403,36

  

LIONS INTERNATIONALOFTAL Občianske združenieWorld Health Organization